Komunikat Prasowy dotyczący amerykańskiej ustawy S. 447

Mimo wysiłków Polonii Amerykańskiej nie udało się zatrzymać ustawy S. 447 – wczoraj wieczorem została ona podpisana przez prezydenta Trumpa.

Ustawa ta nakłada na Departament Stanu USA obowiązek monitorowania działań legislacyjnych krajów sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej dotyczących realizacji jej postanowień w zakresie transferu lub rekompensaty tzw. mienia pożydowskiego, w tym mienia bezdziedzicznego, na rzecz amerykańskich organizacji roszczeniowych i indywidualnych osób. W odniesieniu do Polski, mienie bezdziedziczne, należące do wymordowanych w czasie wojny przez Niemców obywateli polskich, przeszło na mocy artykułu 935 Kodeksu Cywilnego na Skarb Państwa. Organizacje amerykańskie i osoby indywidualne, niebędące prawnymi spadkobieracmi, nie mają do niego najmniejszego prawa, a ustawa S. 447, dyskryminująca nieżydowskie ofiary Trzeciej Rzeszy, stanowi zamach na sprawiedliwość i ład społeczny. Narusza ona też umowę indemnizacyjną pomiędzy USA a Polską z 1960 roku w odniesieniu do mienia pożydowskiego, znacjonalizowanego przez komunistyczny reżim.

Ustawa S. 447 daje amerykańskim i międzynarodowym żydowskim organizacjom roszczeniowym możliwość wywierania bardziej efektywnego nacisku na Polskę w kwestii egzekucji miliardów dolarów roszczeń majątkowych. Dotychczas nie było żadnych podstaw prawnych i moralnych, na których te organizacje mogłyby oprzeć swoje nielegalne roszczenia względem Polski. Poprzez naszym zdaniem sztucznie wywołaną przez Izrael i organizacje żydowskie awanturę wokół nowelizacji ustwawy o IPN i przeprowadzoną na szeroką skalę akcję szkalowania Polski w mediach międzynarodowych i w Kongresie USA stworzono sztuczny grunt moralny pod przyjęcie ustawy S. 447. Należy się spodziewać, że ataki na Polskę będą kontynuowane, aby zmusić nasz kraj do wypłacenia pozaprawnych odszkodowań. Nie możemy na to pozwolić!

Niestety prezydent Duda i polski rząd wykazali się całkowitą biernością w kwesti nieuczciwej ustawy S. 447, mimo że własnie ich proaktywne działania w połączeniu z wysiłkami Polonii w USA mogłyby odwrócić od Polski widmo szantaży legislacyjnych, handlowych, militarnych i politycznych ze strony USA. Polska przejęła kilka dni temu przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma zatem formalnie możliwość bardziej asertywnego prezentowania swojego stanowiska i negocjowania ustępstw USA w kwestii realizacji antypolskiej legislacji. Oczekujemy, że polskie władze przestaną wreszcie chować głowę w piasek, łudzić społeczeństwo, że nic się nie stało i zabiorą się do pracy.

Minister Jarowsław Gowin uważa, że „ustawa 447 nie daje władzom USA żadnych narzędzi nacisku na Polskę”, a minister Jacek Czaputowicz stwierdził, że “Polska nie jest wymieniona w ustawie jako państwo”, po czym dodał, że “każdy suwerenny kraj może przyjąć takie rozwiązania prawne, jakie uzna za priorytetowe”. Zwrócił on uwagę na to, by nie przywiązywać do ustawy 447 zbyt dużej wagi. Nie zgadzamy się z takim podejściem! Nie możemy dać się okraść!

Apelujemy ponownie do polskiego rządu, aby sprawdził poprzez prawników możliwość zaskarżenia USA w związku z łamaniem przez Stany Zjednoczone umowy indemnizacyjnej podpisanej w 1960 roku.

Apelujemy do Sejmu o stworzenie podstaw legislacyjnych do wysuwania roszczeń majątkowych w stosunku do USA w zakresie mienia bezdziedzicznego pozostawionego przez Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Apelujemy również o jak naszybsze wycofanie się Polski z Deklaracji Terezińskiej, gdyż jako dokument prawnie niewiążący, została ona wykorzystana przez przemysł roszczeniowy do przygotowania gruntu pod kradzież miliardów dolarów z Polski.

Apelujemy o nieuleganie jakimkolwiek naciskom przedstawicieli organizacji roszczeniowych i zabezpieczenie Polski przed wszelkimi przyszłymi próbami szantażu z ich strony. Jak powiedział kiedyś John Fitzgerald Kennedy, prezydent USA: „Nie możemy negocjować z ludźmi, którzy mówią: Co jest moje to moje, a co jest Twoje podlega negocjacjom.”

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom prywatnym, politykom, mediom, przedsiębiorstwom i organizacjom polonijnym w USA, które w ostatnich miesiącach angażowały się na rzecz Stop Act S. 447 i H.R. 1226! Będziemy dalej walczyć. Wkrótce podamy więcej informacji.