Komunikat prasowy: Petycja do Białego Domu

 

Zachęcamy wszystkich Polaków do wysyłania do Białego Domu listu nawołującego prezydenta USA do zawetowania ustawy S. 447. List jest opublikowany (wraz z instrukcją jak go przesłać) na naszej stronie: https://stopacthr1226.org/send-this-petition-to-the-white-house-now/.

Po konsultacjach w ramach naszej grupy projektowej zdecydowaliśmy się też na uruchomienie całkowicie nowej petycji do Białego Domu w sprawie zawetowania ustawy S. 447 przez prezydenta Donalda Trumpa. Niestety ale petycja zarejestrowana 22.04.2018 na stronie petycyjnej https://petitions.whitehouse.gov, przez nieznaną nam osobę pod pseudonimem P.P., zawiera nie tylko błędy ortograficzne i stylistyczne, ale jej tytuł nawołujący prezydenta USA do niepodpisywania ustawy S. 447 może być nieopacznie zrozumiany. Otóż jeśli Donald Trump nie podpisze jej w ciągu 10 dni od przekazania ustawy do Białego Domu (nie licząc niedziel, do 09.05.2018), to ustawa ta automatycznie wejdzie w życie. Nie o to nam jednak chodzi! Prezydent Trump powinien ustawę zawetować do 09.05.2018.

Nową petycję znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/act-s-447-tries-legitimize-extralegal-demands-massive-property-transfers-groups-no-legitimate-claims

Niestety nasze doświadczenie uczy, że petycje rejestrowane na stronach Białego Domu są słabym narzędziem wpływania na amerykańska administrację. Nie poddawajmy się jednak i próbujmy również tej drogi. Prosimy wszystkich obywateli amerykańskich powyżej 13 roku życia (takie są warunki dot. petycji do Białego Domu) o podpisywanie petycji.

Ustawa S. 447 legitymizuje nielegalną rewindykację mienia bezdziedzicznego (heirless property restitution), co może umożliwić w przyszłości stosowanie różnego rodzaju nacisków na Polskę w celu dokonania zaboru kapitałowego. Ponadto Polska jest głównym adresatem ustawy S. 447, a jak wiemy roszczeniowe organizacje żydowskie z USA bardzo intensywnie za nią lobbowały i urabiały światową opinię publiczną, oczerniając nasz kraj.

Ustawa S. 447 została przekazana 27.04.2018 do Białego Domu i prezydent USA Donald Trump ma 10 dni (nie licząc niedziel) na jej ewentualne zawetowanie lub przyjęcie. Jeśli prezydent jej nie podpisze do 09.05.2018, wejdzie ona automatycznie w życie. Oczywiście zacznie ona również obowiązywać, jeśli prezydent ją podpisze. Jedynym korzystnym rozwiązaniem dla Polski byłoby zatem zawetowanie ustawy przez Donalda Trumpa do 09.05.2018, co sprawiłoby, że ustawa musiałaby być procedowana powtórnie w Kongresie USA.

Zachęcamy również do wywierania presji na prezydenta RP Andrzeja Dudę, aby skontaktował się z prezydentem Trumpem w sprawie ustawy S. 447. Pan prezydent jest prawnikiem, zatem musi sobie doskonale zdawać sprawę z zagrożeń z niej wynikających. Dotychczasowe milczenie prezydenta Dudy jest bardzo niepokojące.

To samo dotyczy polskiego rządu, który nie zrobił nic, aby uchronić Polskę przed skutkami ustawy S. 447. Rząd uspokaja, że nic się nie stało. Dlatego apelujemy do Państwa, aby nakłaniać premiera Morawieckiego, by zatrudnił amerykańską kancelarię prawną, która sprawdziłaby:

– prawidłowość procedowania ustawy S. 447

– jakie kroki Polska powinna podjąć w związku z naruszeniem przez USA traktatu międzynarodowego pomiędzy Polską a USA z 1960 roku, zawierającego umowę indemnizacyjną, przenoszącą na USA koszty i zobowiązania wynikające z ewentualnie pojawiających sie roszczeń obywateli amerykańskich dotyczących ich mienia znacjonalizowanego czy w inny sposób przejętego przez państwo polskie

– bezprawność legalizacji narzędzia prawnego takiego jak restitution of heirless property w ustawie S. 447

– posługiwanie się przez Kongres USA prawnie niewiażącą Deklaracją Terezińską do legalizowania nielegalnej rewindykacji mienia bezdziedzicznego

Niestety polscy politycy wykazują się słabym zaangażowaniem w sprawie ustawy S. 447, mimo że tzw. rewindykacja mienia bezdziedzicznego jest bezprawna, niemoralna i nie ma na nią zgody społecznej. Realizacja artykułu 3 ustawy S. 447, nakładającego na Departament Stanu USA obowiązek monitorowania wywiązywania się Polski z “rewindykacji mienia bezdziedzicznego” (nie mającej podstaw w polskim Kodeksie Cywilnym), będzie prowadzić do szkalowania i szantażowania naszego kraju, osłabienia państwowości Polski, konfliktów społecznych i niepotrzebnych napięć w naszych stosunkach z USA. Należy założyc, że bez oddolnego nacisku społeczeństwa, polski rząd nadal nie będzie interweniować.

Brońmy naszego kraju, szczególnie w roku obchodzenia jubileuszu 100 lecia odzyskania niepodległości! Bądźmy mądrzy przed szkodą!

Edward Wojciech Jeśman

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Południową Kalifornię

Koordynator Projektu Stop Act HR 1226 i S 447