List protestacyjny do amerykańskich kongresmenów (tłumaczenie z angielskiego)

Szanowny Kongresmenie Khanna i Kongresmenie Cicilline,

My, Polacy, zastanawiamy się, co skłoniło Was do napisania listu do Zastępcy Sekretarza Stanu USA bez uprzedniego zapoznania się z tematem  i sprawdzenia faktów. To niespotykane, że równiez inni kongresmeni bez zastanowienia podpisali Wasz list:  https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/Combat%20Anti-Semitism%20Letter.pdf

Z pewnością nietrudno byłoby znaleźć kompetentne osoby, które wyświadczyłyby tak bardzo potrzebną wszystkim sygnatariuszom listu usługę, zrewidowania forowanych w liście tez. Zamiast tego, sygnatariusze bez zastanowienia dali się ponieść antypolskiej fali i atakując polskie prawo, zlekceważyli wymaganą w takich sytuacjach staranność  oraz szacunek dla prawdy. Z niesmakiem odnotowujemy całe mnóstwo nieścisłości w Waszym liscie. Być może ktoś mógłby dostarczyć listę rzekomo “głęboko niepokojących działań” Polski, które były wielokrotnie potępiane przez organizacje atakujące Polskę. Nie sądzę.

Polska jest ostatnim krajem na świecie, który by honorował lub gloryfikował nazizm!

Żaden z członków Kongresu i autorów listu nie zadał sobie trudu, by przeprowadzić choćby podstawową analizę nowego (apolitycznego) polskiego prawa czy zapoznać się z historią II Wojny Światowej / Holokaustu. Czy jesteście Panowie obojętni na następujące niezaprzeczalne FAKTY?

Naród polski został zniszczony przez inwazję dwóch najbardziej morderczych reżimów totalitarnych w historii ludzkości:Nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Polska była przez setki lat centrum żydowskiego świata; jest krajem, który najdłużej walczył z nazistowskimi Niemcami; krajem, który nigdy się nie poddał i miał największą (choć najmniej wspieraną przez aliantów) podziemną armię oporu; który poniósł największe straty ludności (6 milionów obywateli, z których połowa była Żydami) i najbardziej okrutne zniszczenia; krajem który ma najwięcej Sprawiedliwych Wsród Narodów Swiata (pomimo niemieckiej kary śmierci dla każdej osoby i jej rodziny, która pomagała Żydom); krajem który alarmował świat o ludobójstwie dokonywanym na Żydach (nikt jednak nie słuchał Polski ani nic nie robił, żeby zapobiec rzezi).

Pomimo tego sygnatariusze FAŁSZYWIE i absurdalnie łączą nowe polskie ustawodawstwo z antysemityzmem i poparciem dla nazizmu. To właśnie ignorancja sygnatariuszy budzi zaniepokojenie, a nie polskie ustawodawstwo.

Dla przypomnienia, Polska nie uczestniczyła w Holocauście. To stwierdzenie można uznać za Akt Negowania  i Zniekształcenia Holocaustu.

“Próby zatarcia odpowiedzialności za ustanowienie obozów koncentracyjnych i obozów śmierci opracowanych i prowadzonych przez nazistowskie Niemcy poprzez obwinianie innych narodów lub grup etnicznych”. – http://www.holocaustremembrance.com/working-definition-holocaust-denial-and-distortion

Oto co niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel stwierdził 4 lutego 2018 r .: “Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za obozy zagłady, o to, kto je obsługiwał i zamordował miliony europejskich Żydów: byli to Niemcy. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz kraj i nikogo innego. Działania poszczególnych kolaborantów nie zmieniają tego faktu”: https://www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/bm-holocaust-legislation-poland/1432942.

Ważną zasadą polskiego prawa jest zapobieganie błędnym i obraźliwym zwrotom, takim jak “polski obóz śmierci”. Gdyby więcej osób rozumiało, że zwroty takie jak “polski obóz zagłady” są zupełnym wypaczeniem historii i nie należy ich używać, to być może nowe polskie prawo nie musiałoby w ogóle być uchwalane. Nigdy nie zdażyło się jednak, żeby Kongres USA lub członek Kongresu kiedykolwiek potępił fałszywe historycznie i obraźliwe zwroty, takie jak “polski obóz koncentracyjny”!

Yad Vashem, organizacja zapewnie znana sygnatariuszom listu stwierdza:

“Nie ulega wątpliwości, że termin” polskie obozy zagłady “jest historycznym kłamstwem!” – https://www.yadvashem.org/press-release/27- styczeń20-18-43.html

oraz

“Kampania nastawiona na podburzanie amerykanskich Żydów przeciwko nowemu polskiemu prawu zawiera szereg nieścisłości historycznych, a także wypowiedzi takich jak „Polski Holocaust” uznawanych przez Yad Vashem za niedopuszczalne”:

Kongres USA lepiej by zrobił walcząc z antysemityzmem w Stanach Zjednoczonych, niż zajmował się pouczaniem krajów, których nigdy nie odwiedził lub o których niewiele wie. W USA przypada na jednego mieszkańca  więcej incydentów antysemickich aniżeli w Polsce. W zeszłym roku w USA odnotowano aż 60% wzrost przypadków antysemityzmu (źródło: Anti-Defamation League).  Niewątpliwie to własnie walka z antysemityzmem w USA  powinna być właściwym celem sygnatariuszy listu.

Z poważaniem,

 

___________

Co tak naprawdę mówi polskie prawo?

„Art. 55a.

1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10368,nowelizacja-ustawy-o-ipn–wersja-w-jezyku.html

Należy dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy Kongres USA promuje antypolski przekaz – Stany Zjednoczone powinny zatrudnić Specjalnego Wysłannika do Zwalczania Antypolonizmu.

Z poważaniem

Chris Jeżewski

Deputy Head

Polish Media Issues


Oryginalna wersja dostepna jest tutaj.