Oświadczenie w związku z doniesieniami w mediach na temat projektu Stop Act HR 1226

Projekt zatrzymania ustaw S. 447 (Senat) i H.R. 1226 (Izba Reprezentantów) jest oddolną inicjatywą Polonii Amerykańskiej rozpoczętą przez prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na Południową Kalifornię Edwarda Wojciecha Jeśmana. Projekt jest współtworzony obecnie przez różne organizacje polonijne w USA i wspierany przez Polaków z całego świata, bez wsparcia organów państwowych.

W związku z doniesieniami w mediach na temat uczestnictwa różnych grup, które z naszą inicjatywą nie mają nic wspólnego, oświadczamy, że projekt Stop Act HR 1226 nigdy nie był współtworzony przez Radio Maryja, Kluby Gazety Polskiej, Redutę Dobrego Imienia czy Komitet Smoleński. Wśród ludzi wspierających projekt są pojedyńcze osoby będące członkami Klubów Gazety Polskiej w USA, zaś sama Gazeta Polska nie uczestniczy w projekcie. Podobnie żadnego udziału w projekcie nie ma Radio Maryja i Reduta Dobrego Imienia, chociaż nie możemy wykluczyć, że wśród osób wspierających Stop Act HR 1226 są słuchacze rozgłośni z Torunia czy sympatycy Reduty, podobnie jak są osoby sympatyzujące z amerykańskimi partiami Demokratów czy Republikanów, co nie oznacza, że któraś z tych partii współtworzy czy wspiera nasz projekt.

Pomimo nieuczestniczenia w projekcie powyższych organizacji, bylibyśmy radzi, gdyby Gazeta Polska czy Radio Maryja wsparły go w miarę swoich możliwości. Szczególnie liczylibyśmy na większe wsparcie organizacji kościelnych lub pojedyńczych przedstawicieli duchowieństwa, gdyż Polonia często gromadzi się wokół polskich parafii i polscy księżą, zakonnicy czy siostry zakonne w USA są często autorytetami w lokalnych społecznościach. Wierzymy, że mogliby oni w znaczący sposób przyczynić się do sukcesu naszej akcji poprzez promowanie jej wśrod parafian (→ Pobierz ulotkę). Zapraszamy jednak do współpracy wszystkich, którym losy Polski nie są obojętne, niezależnie od ich religii czy światopoglądu. Osoby skupione wokół projektu to grupa ponadpartyjna, gromadzimy ludzi rożnych wyznań i zapatrywań.

Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę, że niektóre polskie media informujące o naszej inicjatywie podają pod relacjami z akcji Polonii w Waszyngtonie numery swoich kont bankowych, prosząc o wspieranie ich działalności medialnej. Może to niektórych z Państwa wprowadzać w błąd, że są to konta związane z naszą akcją. Nigdy nie prosiliśmy i nie będziemy prosić Państwa o wspieranie projektu Stop Act HR 1226, podając konta bankowe na stronach internetowych polskich mediów. Taka możliwość istnieje jedynie poprzez nasza stronę internetową.

Szczegółowe informacje na temat projektu Stop Act HR 1226 znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.stopacthr1226.org.

Zdjęcie Capitolu, copyright: Dariusz Rutka.