Appeal to the US citizens of Polish descent (Polish translation)

PROTEST POLONII AMERYKANSKIEJ      

Luty 2018

Do Członków Zespołu ds. Zwalczania Antysemityzmu
Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych

Ted Deutch, Demokrata – Floryda                                            Eliot L. Engel, Demokrata – Nowy Jork

Kay Granger, Republikanka – Teksas                                   Nita M. Lowey, Demokratka – Nowy Jork

Ilena Ros-Lehtien, Republikanka – Floryda                                 Peter Roskan, Republikanin - Illinois

Christopher H. Smith, Republikanin – New Jersey                       Marc Veasey, Demokrata – Teksas

Szanowni Przedstawiciele Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych:

Jako obywatele amerykańscy pochodzenia polskiego wyrażamy nasze najgłębsze zaniepokojenie waszym protestem przeciwko nowelizacji ustawy o polskim Instytucie Pamięci Narodowej (IPN), która przewiduje m.in., karanie osób, które fałszywie przypisują Polsce odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez niemiecką Trzecią Rzeszę. Jesteśmy zszokowani waszymi zabiegami mającymi na celu oskarżenie Polski o „współudział” w   zbrodniach wojennych popełnionych przez Niemców na Żydach . Uznajemy jakiekolwiek zabiegi oskarżające Polskę o współwsprawstwo Żydowskiego Holokaustu za próby pomniejszenia odpowiedzialności Niemiec, a zatem za poważne zniekształcenie prawdy o Holokauście. Również odbieramy wasze działania, jako zaprzeczanie ludobójstwu dokonanemu przez Trzecią Rzeszę na Polakach. W świetle legislacji o odszkodowaniach dla Żydów za Holokaust procedowanej aktualnie przez Kongres Stanów Zjednoczonych, uznajemu oskarżanie Polski o „współudział” za politycznie motywowane narzędzie, służące wymuszeniu na Polsce ogromnych odszkodowań.

Nowelizacja ustawy o IPN nie neguje Holokaustu ani nie zagraża wolności akademickiej. Badania naukowe oraz działalność artystyczna są wyraźnie wyłączone z jej zapisów. Nowelizacja była przez ponad rok konsultowana z przedstawicielami środowisk Żydowskich i wszystkie podniesione przez nią kwestie zostały wzięte pod uwagę. Wyrażone przez was stanowisko, że nowelizacja może mieć „ mrożący wpływ w Polsce na dialog, działalność naukową i kwestię odpowiedzialności za Holokaust”, jest bezpodstawne i nieproduktywne.

Wolność słowa a prawda historyczna

Zapewniamy was, że wolność słowa i debatowania uznajemy za wielką wartość. W równym stopniu jednak cenimy prawdę historyczną i mamy pełną świadomość faktu, że Polska, która poniosła największe straty w wyniku II wojny światowej, nie otrzymała rekompensaty za te straty do dzisiaj! Celem nowelizacji ustawy o IPN jest obrona prawdy o niemieckiej okupacji Polski, ponieważ „znakomite” według was badania naukowe, edukacja i dialog na temat Holokaustu, tak mocno przez was wspierane, całkowicie zawiodły. Zatem zarzut, że nowelizacja ustawy o IPN zakazuje poszukiwania prawdy o Holokauście stanowi istotne przeinaczenie faktów.

Jesteśmy głęboko rozczarowani faktem, że przez dziesięciolecia nie reagowaliście na propagowane systematycznie na Zachodzie bulwersujące kłamstwa  o „polskich obozach koncentracyjnych”.   W rzeczywistości, obozy te były tworzone w pierwszej kolejności do eksterminacji polskiego ruchu oporu przeciwko okupacji Polski przez hitlerowskie Niemcy. Według orzeczenia Trybunału Norymberskiego, „jednym z najbardziej haniebnych środków teroryzowania ludności na okupowanych terytoriach były obozy koncentracyjne… W administrowaniu okupowanymi terytoriami, obozy koncentracyjne były użyte do likwidacji wszelkich grup oporu. Zabijanie i maltretowanie ludności cywilnej osiągnęły szczyt w przypadku obywateli Związku Sowieckiego i Polski”1. Jako, że opór wobec niemieckiej okupacji był najsilniejszy w Polsce, etniczni Polacy byli głównymi ofiarami niemieckich obozów koncentracyjnych w pierwszej fazie wojny. W obozach wraz Żydami zostało zabitych setki tysięcy Polaków, z czego prawie 100 tys. Polaków zginęło w Auschwitz.

Ponadto, nie kwestionowaliście ani nie sprzeciwialiście się zamienianiu przez badaczy Holokaustu terminu „Niemcy” na termin „Naziści”. Używanie tego teminu skutecznie eliminuje Niemcy z dyskusji o Holokauście, pomniejszając w ten sposób winę Niemców – prawdziwych twórców i sprawców Holokaustu. Zamiana ta z premedytacją przekierowuje winę za niemieckie zbrodnie Holokaustu na „innych”, np. Polaków. To obraźliwe wypaczenie prawdy pokazuje kolejną haniebną manipulację historią II wojny światowej.

Prosimy przyjąć do wiadomości, że uznajemy działania mające na celu przypisanie Polsce i Polakom zbrodni popełnionych przez ich niemieckich najemców i okupantów za działania niemoralne, zmierzające do zamazania i pomniejszenia odpowiedzialności nazistowskich Niemiec za zaprojektowanie, stworzenie i prowadzenie obozów koncentracyjnych, i przerzucenia winy za zbrodnie na inne narody i grupy etniczne, w tym pierwsze ofiary tychże obozów. Wasze wyżej wymienione działania i zaniechania stanowią zniekształcenie historycznej prawdy o Holokauście w najczystszej postaci, zgodnie z artykułem nr. 5 definicji Negowania Holokaustu przyjętej przez Międzynarodowe Przymierze dla Upamiętnenia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance).2

Współudział

Wasze oświadczenie, że „musimy uznać liczne udokumentowane przypadki Polaków wspomagających Niemców w mordowaniu niewinnych Żydów”, jest nie tylko głęboko obraźliwe dla kraju będącego główną ofiarą nazistowskich Niemiec, ale także jest odbierane przez Amerykanów polskiego pochodzenia, jako polityczne narzędzie wywierania presji na Polskę w celu wypłaty Żydowskim organizacjom wygórowanych sum pieniędzy, jako moralnej rekompensaty za „mienie bez spadkowe.” Jest to odwołanie się do całkowicie nowej koncepcji prawnej, stojącej w sprzeczności z Zachodnią tradycją prawną i normami prawnymi USA, Polski i wszystkich państw europejskich. Nie mając żadnych podstaw prawnych koncepcja ta opiera się na moralnej odpowiedzialności za Holocaust. Tymczasem według Izraelskiej Komisji ds. Zbrodni Wojennych, mniej niż 0.1 % Polaków (głównie pochodzenia niemieckiego) kolaborowało z nazistowskimi Niemcami, czyli 99.9 % Polaków nie kolaborowało z niemieckim okupantem!

Zanim podejmiecie temat polskiej współodpowiedzialności za hitlerowskie zbrodnie najpierw w pełni ujawnijcie wszystkie przypadki Żydów takich jak Abraham Gancwajch, którzy wspomagali nazistów w mordowaniu niewinnych Żydów, jak również zainteresujcie się całkowicie zablokowanym tematem badan naukowych, dialogu i edukacji dotyczącym wszystkich przypadków mordów dokonanych przez Żydów na niewinnych Polakach.

Po drugie, zwróćcie baczną uwagę na zapisy dobrze ugruntowanego prawa wojennego, które stwierdzają, że to władze okupacyjne są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej na okupowanym terytorium.3

Po trzecie, zapoznajcie się bez uprzedzenia z wszystkimi zasadami, regulacjami, rozkazami i praktykami, które niemieckie władze okupacyjne stosowały w okupowanej Polsce do kontroli i eksploatacji podbitej ludności. Tylko po wyciągnięciu wniosków z takiej bezstronnej analizy porównawczej mechanizmów stosowanych przez nazistowskie Niemcy w różnych okupowanych krajach, możecie mieć moralne prawo do mówienia na temat „współudziału” narodu polskiego w mordowaniu niewinnych Żydów.

Po czwarte, użyjcie talenty naukowe z zakresu nauki o Holocauście do pokazania światu w bezstronny i profesjonalny sposób rozmiar i formy polskiego oporu przeciwko niemieckiej okupacji, wkładu Polaków w ratowanie Żydów i ceny, jaką za to zapłacili, polskich wysiłków na arenie międzynarodowej na rzecz ratowania Żydów i amerykańskiej odpowiedzi na polskie wezwania o pomoc, polskiego udziału w działaniach wojennych Aliantów, i zapłaty, jaką Polska wciąż otrzymuje za wszystkie te bohaterskie czyny.

Brak obiektywizmu

W swoim liście przedstawiacie „znakomite” ustalenia naukowe Muzeum Historii Żydowskiej, które znacząco zaniżają straty Polski, a zawyżają straty  żydowskie, mówiąc o „zamordowanych prawie 2 milionach nie-Żydów i 3 milionach Żydów”. Twierdzenie to całkowicie pomija ustalenia polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który szacuje straty etnicznych Polaków na minimum 2,7 miliona ludzi, bez wliczania przynajmniej 100 tys. ofiar ludobójstwa wołyńskiego, natomiast straty Żydów polskich na 2,7 do 2,9 miliona ludzi.4 Stronnicze ustalenia, na których się opieracie nie zgadzają się również z ustaleniami naukowymi Kalifornijskiego Modelu Nauczania o Prawach Człowieka i Ludobójstwie (California Model Curriculum for Human Rights and Genocide), które mówią o stracie 3 milionów etnicznych Polaków w wyniku II wojny światowej.

Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni jawną tendencyjnością waszego listu do Prezydenta Polski Andrzeja Dudy z dnia 31 stycznia 2018 r., i zdumieni beztroską, z jaką Zespół ds. Zwalczania Antysemityzmu Kongresu Stanów Zjednoczonych używa swojej władzy do szantażowania Polski w jej działaniach na rzecz powstrzymania rażąco niesprawiedliwego i moralnie odrażającego fałszowania historii II wojny światowej.

Wasz niczym nieusprawiedliwiony atak na Polskę, najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej, szkodzi interesom Stanów Zjednoczonych.

Z poważaniem,

Polonia Amerykańska

———————————————————-

Źródła cytatów:

[1] Judgment, International Military Tribunal, Nuremberg, War Crimes and Crimes against Humanity, Avalon.law.yale.edu.

[2] 31 państw członkowskich Międzynarodowego Przymierza przyjęło “Roboczą Definicję Negacjonizmu Holokaustu i Zniekształconia Prawdy o Holokauście” na posiedzeniu plenarnym Przymierza, które odbyło się 10 października 2013 w Toronto. Definicja tutaj: https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400888

[3] Laws of War: Laws and Customs of War on Land (Hague IV); October 18, 1907; http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp

[4] IPN: Polska poniosła największe straty osobowe w II wojnie światowej, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ipn-polska-poniosla-najwieksze-straty-osobowe-w-ii-wojnie-swiatowej/n3193

[5] Kalifornijski Model Nauczania o Prawach Człowieka I Ludobójstwie, zaaprobowany przez Stanową Radę Edukacji, jest dostępny tutaj: http://www.cde.ca.gov/ci/hs/im/documents/modelcurrichrgenoc.pdf