Prawnik Sławomir Platta nie zgadza się na przeniesienie Pomnika Katyńskiego

Nowojorski prawnik Sławomir Platta nie ustaje w wysiłkach, ażeby zachować Pomnik Katyński na dotychczasowym miejscu. Przedstawiciele polskiej dyplomacji i Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej z kolei dogadali się z burmistrzem Stevenem Fulopem, aby przesunąć pomnik z Exchange Place o 60 metrów. Strona polska miałaby według wstępnego porozumienia otrzymać w dzierżawę na 99 lat plac pod nowy pomnik. W zamian za to Polska musiałaby zagospodarować teren wokół pomnika i stworzyć tam park. Według burmistrza Fulopa samo przeniesienie Pomnika Katyńskiego miałoby kosztowac 250.000 dolarów, które dopiero musiałyby być pozyskane w ramach zbiórki pieniędzy. Rada Miejska musi teraz zadecydować, czy zaaprobuje decyzję Fulopa.

Cytujemy poniżej opinię Sławomira Platty na temat proponowanego przez burmistrza przeniesienia pomnika (https://www.facebook.com/slawekplattanyc).


W dniu dzisiejszym pokazaliśmy światu na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Jersey City, iż Pomnik Katyński zawiera szczątki zamordowanych przez Sowietów polskich żołnierzy. Ustaliliśmy to na podstawie książki wydanej przez Mistrza Andrzeja Pityńskiego, który stworzył ten pomnik.

Wygląda na to, że to nasi bohaterscy żołnierze obronili się sami przed zakusami złych ludzi którzy chcieli zbeszcześcić ich szczątki i pamięć, poprzez przesunięcie naszego pomnika nad ściek miejski.

To jest głos poległych żołnierzy, którzy odpowiedzieli na apel poległych, który odprawiliśmy w Nowym Jorku dwa razy w ostatnich 48 godzinach. Nasi polegli bohaterowie chcą być usłyszani raz jeszcze – tym razem głosem Polonii.

Jako prawnik nie dopuszcze do zbeszczeszczenia szczątek polskich oficerów i będą podejmował wszelkie dozwolone prawnie kroki, aby powstrzymać ten haniebny atak na polską historię.

Prawo w New Jersey jest jasne – nie wolno tych szczątków raz zakopanych ruszać bez nakazu sądowego (N.J.S.A. 45:27-23). Sąd najwyższy stanu New Jersey podkreślił, że „jest bardzo silna preferencja aby szczątki raz złożone, nie były usuwane” - Marino v. Marino, 200 N.J. 315, 328 (N.J. 2009).

Ktoś kiedyś powiedział że Polonia jest tak silna jak jej prawnicy. Dziś razem z naszymi bohaterami z obozów sowieckich obroniliśmy po raz kolejny Pomnik Katyński. Chwała naszym żołnierzom!