Henryk Sławik: portret Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

Polska obchodzi dzisiaj po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Prezentujemy sylwetkę Henryka Sławika, polskiego dziennikarza, powstańca śląskiego, działacza społecznego i kierownika Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej.

Sławik organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem węgierskiego rządu Józsefem Antallem wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom – uratowały życie.

Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr. Józsefem Antallem oraz Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr. Miklósem Beresztóczym, biskupem Vácu – ks. dr. Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem kardynałem Jusztiniánem Serédim pomógł utworzyć sierociniec w Vácu pod Budapesztem, oficjalnie – Dom Sierot Polskich Oficerów. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów (Wikipedia).

Sławik został zamordowany przez Niemców 23 sierpnia 1944 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. W 1990 roku został pośmiertnie  uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Film autorstwa Michała Muzyczuka i Mikołaja Nowosada został wyprodukowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Zdjęcie Henryka Sławika pochodzi z Centralnego Archiwum Wojskowego.